Skip to content

“Hirushja” Hillary Clinton dhe Monsieur Sarkozy

01/30/2010

Nëse humbet në mes të ditës këpucën, imgjinoni ç’mund të humbasë pas mesnate ‘hirushja’ Clinton. 😀

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: