Skip to content

Izopodi i rralle qe i ha gjuhen peshkut!!!

09/10/2009

Cymothoa exigua eshte nje izopod-parazit, duke konsideruar mjedisin e pershtatshem per jetese dhe mbijetese te nje specie te tille duhet ta gjenim ate zakonisht  ne detin Mesdhe.
Por ketu qendron edhe e vecanta e kesaj gjallese… Pardje ky parazit eshte verejtur ne Jersey nga nje grup peshkataresh dhe me vone ekzaminuar nga nje grup studiuesish qe kane mbetur te habitur qe nje specie e tille te gjendej ne brigjet e Jersey-t.

Kjo gjallese e çuditshme, eshte e vetmja qe ushqehet me organet e kafshes mbi te cilen paraziton e gjithashtu ia rinderton ato; ia rivendos!

Kete ben izopodi Cymothoa exigua! Ushqehet me gjuhen e peshqve dhe pastaj ia rinderton perseri ate; ndersa per te pire pi nga arteriet e peshkut!!!

Hierarkia Taksonomike:

Kingdom Animalia — Animal, animals, animaux
Phylum Arthropoda — arthropodes, arthropods, Artrópode
Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 — crustaceans, crustáceo, crustacés
Class Malacostraca Latreille, 1802
Subclass Eumalacostraca Grobben, 1892
Superorder Peracarida Calman, 1904 — barata da praia, pulga da praia, tatuzinho de jardim
Order Isopoda Latreille, 1817 — cloportes, isopodes, isopods, pillbugs, sowbugs
Suborder Flabellifera Sars, 1882
Family Cymothoidae Leach, 1814
Genus Cymothoa Fabricius, 1787
Species

Cymothoa exigua Schioedte & Meinert, 1884

One Comment leave one →
  1. Xheko permalink
    09/12/2009 12:40

    Tani e tutje do shikoj c’do peshk ne goje perpara se ta hedh ne tigan. Ky paraziti te hapka barkun, blllaaahhhh!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: